Ćuprijanja

Esad Bajić ĆUPRIJANJA Konjic, 2012.g. Izdavači: Fondacija "Lijepa riječ" Konjic i KUU Sejfullah, Konjic ISBN 978-9958-9685-5-6 online čita

Read More

Kriške uspomena

Esad Bajić KRIŠKE USPOMENA Konjic 2017.g. Vezivanje 'bezvremenog i raskrajoličenog' Osvrt na knjigu „Kriške uspomena“ Esada Bajića „Jo

Read More

Knjiga o neMIRu u sveMIRu

Knjiga o neMIRu u sveMIRu (Osvrt na knjigu Esada Bajića "Ja sam priča ti si pjesma" Hrabro je pisati/pjevati o sebi, otvoreno i bez kalkulac

Read More

Korektura svijesti

Allah objavljuje u časnom Kur'anu: “A nad vama bdiju čuvari, kod Nas cijenjeni pisari, koji znaju ono što radite”.(El-Infitar, 10-12) Svako od nas,

Read More

Sjena Jednog Taiba

Esad Bajić SJENA JEDNOG TAIBA III izdanje, Konjic, 2015.g., Format A5, 198 str., Treće izdanje romana SJENA JEDNOG TAIBA štampano je u iz

Read More

KONJIČKE DŽAMIJE

Esad Bajić KONJIČKE DŽAMIJE Monografija džamija na području Medžlisa Konjic. Format B5. Broj strana: 180.color, ISBN 978-9958-867-09-9.

Read More