Izdanja

HAZRETI HASAN, radijallahu anhu

Esad Bajić

HAZRETI HASAN, radijallahu anhu

Konjic, 2014.g.

S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog

Uvod

Da bi smo imali razlog interesovati se za nečiji život, riječi, posebice da bi smo smatrali korisnim uzimati pouke iz nečijih stavova i postupaka potrebno je da ta osoba ostavi jasan i važan trag, djelo koje bi svojom veličinom svjedočilo o vrijednosti same osobe ili da nam neki veći autoritet posvjedoči o veličini te osobe.

U islamu je najveći autoritet Božija objava i Poslanik islama kao prenosilac i dostavitelj Objave.

Hazreti Hasan, koji je naslovom ove knjige označen kao njena tema i sadržaj ima uporište da bude uzet kao primjer i zbog veličine svoje ličnosti, djela koje je ostavio iza sebe a jednako je potvrđen i Poslanikovim, a.s., hadisom kao osoba velike važnosti i  vrijednosti.

Hazreti Hasanov život, njegovi postupci, moralne i sve druge osobine koje su ga krasile sam po sebi dovoljan je da nam posluži kao inspiracija, primjer i nadahnuće a njegova „nadobična“ vrijednost potvrđena slovom autentičnih hadisa koji ga između ostalog  predstavljaju kao predvodnika džennetskog izdižu njegov primjer iznad uobičajenog  motrenja na onoj opšte ljudskoj ravni kojom proučavamo živote slavnih vojskovođa, mudraca i sl.

Uzvišeni Gospodar iz Svoje apsolutne i savršene mudrosti odlikovao je neke ljude nad drugim ljudima. Jednima je dao posebne počasti i uzvisio ih nad ostatkom ljudskog roda.

Poslanik Muhammed, a.s., najodabraniji je i najčasnij i od svih ostalih poslanika. Kur'an za njegov moral veli: “Ti si (o Muhammede), doista, na najuzvišenijem stupnju morala.” (El-Kalem, 4.)

Onaj koji posjeduje najuzvišeniji moral nesumnjivo je najdostojniji da odgoji najčasniju porodicu, koja je ikad kročila dunjalukom. Ta najsavršenija i najodgojenija porodica jeste Poslanikova, a.s., porodica – Ehlu-l-bejt.

Da bi se poimala stvarna slika te vrijednosti neophodno je prisjetiti se i vrlina i vrijednosti Poslanikove, a.s., porodice (Ehlu-l-bjeta) kojoj hazreti Hasan, bez obzira koje mišljenje o okvirima Ehlu-l-bejta slijedili, sigurno pripada.

O tome ko se sve smatra Vjerovjesnikovom, a.s., porodicom postoji nekoliko mišljenja:

l) da se Poslanikovom, a.s.,  porodicom smatraju svi oni kojima je zabranjeno primati zekjat. To su sljedeće porodice: Abbasova, Alijina, Džaferova, Akilova i Harisova;

2) da se Poslanikovom, a.s.,  porodicom smatraju: Fatima, Alija, Hasan, Husejn, i njihovi potomci

3) Mišljenje da pored nabrojanih u pretohdnoj tačci tu spadaju i Poslanikove, a.s., časne supruge.

Cilj ove knjige nije dokazivati neku od ovih tvrdnji. Budući da se Hazreti Hasan nalazi u svakom od ovih mišljenja nedvojbeno je da je on član Poslanikove, a.s., porodice, Ehlu-l-bejta. Kako se svi hadisi o izuzetnosti Poslanikove, a.s., porodice  time jasno odnose i na hazreti Hasana prenijet ćemo nekoliko hadisa iz Tirmizijine zbirke hadisa[1], knjiga 7. koji govore o vrijednosti i vrlinama Ehlu-l-bejta.

4051. ISPRIČAO NAM JE Nasr b. Abdur-Rrahman e1-Kufi; kaže:  Obavijestio nas je Zejd b. Hasan prenijevši od Džafera b. Muhanuneda, on od svoga oca, a on od Džabira b. Abdullaha, koji je kazao: “Vidio sam Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, za vrijeme hadždža, kako na Arefatu sa svoje deve El-Kasve drži govor. Tada sam ga čuo kada je rekao: “O, ljudi, ostavljam ono, čega ako se budete držali, nećete zalutati: Allahovu Knjigu i moju porodicu.”[2]

4052. ISPRIČAO NAM JE Kutejbe b. Seid; kaže: Obavijestio nas je Muhammed b. Sulejman b. El-Asbehani prenijevši od Jahjaa b. Ubejda, on od Ataa, on od Omera b. Ebu Selemea , Vjerovjesnikova, sallallahu alejhi ve sellem, pastorka, koji je kazao:

“Kad je Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, objavljen ovaj ajet: Allah želi da od vas o, porodico Poslanikova, grijehe odstrani, i da vas potpuno očisti,  Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, u sobu Ummi Seleme pozva Fatimu, Hasana i Husejna, prekri ih haljinom, Alija bijaše iza njih te i njega prekri (drugom) haljinom, a onda, reče: Allahu, ovo je moja porodica, odstrani od njih grijehe i potpuno ih očisti. Na to će Ummu Selema: I ja sam sa njima, o, Allahov Poslaniče. On reče: I ti imaš svoje mjesto i za mene si dobra (Iako ne spadaš u moju porodicu.) -dodatak u zagradi na osnovu fus note br. 1942 ovog hadisa u Tirmiznoj zbirci, knjiga 7. str.476

4053. ISPRIČAO NAM JE Ali b. Munzir el-Kufi; kaže: Obavijestio nas je Muhammed b. Fudajl; kaže: Nas je obavijestio A'meš prenijevši od Atijjea, on od Ebu Seida i A'meša, njih dvojica od Habiba b. Ebu Sabita, a on od Zejda b. Erkama, koji je kazao da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ostavljam vam ono, čega ako se budete držali, nećete, nakon mene, zalutati, iako je jedno od njih dvoje važnije od drugoga: Allahovu Knjigu, uže pruženo s neba na Zemlju i moju porodicu. Njih dvoje (Allahova Knjiga i moja porodica) neće se razdvojiti dok ne stignu do Vrela. Zato pazite kako ćete se, nakon mene, odonositi prema njima.”[3]

Ovim nisu iscrpljeni hadisi o vrlinama Ehlu-l-bejta u našim hadiskim zbirkama, no kako ovo nije uža tema ovog kazivanja ja sam se ograničio na ova nekolika hadisa, pogotovo iz razloga što će sličnih kazivanja u nastavku knjige dok budemo govorili o Hazreti Hasanu biti još.

Kao što je evidentno iz prethodno citiranih predaja vrijednost Poslanikove porodice je velika a njen položaj poseban. Poštivanje i iskazivanje ljubavi prema Poslanikovoj, a.s., porodici naša je obaveza.

Mi na svakom namazu spominjemo Ehlu-l-bejt učeći: “Allahume salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed … ”

Riječi “ali Muhammed” označavaju Poslanikovu, a.s., porodicu- Ehlu-l-bejt.

Poslanik je rekao da je ponižen onaj u čijem prisustvu bude spomenut a ne donese  salavat na njega a u drugoj predaji se navodi da je sugerisao da se ne donosi krnjav (nepotpun) salavat na njega pa kada je upitan kakav je to „krnjav“ salavat odgovorio je da se kaže samo: Allahumme Sali ala Muhammedin a da se ne doda ve ala ali Muhammed. To znači da je potpun i ispravan salavat koji podrazumijeva donošenje salavata na Poslnaika i njegovu porodicu. U pisanju se to izražava na više načina. Budući da se koriste skraćenice ja u ovoj knjizi, ako ne citiram neko djelo, koristim skraćenicu „a.s. – alejhi selam- podrazumijevajući njome puni salavat. Za poslanikovu porodicu koristim izraz Ehlu-l-bejt, s velikim slovom, osim kada navodim citate iz drugih dijela tada navodim onako kako je korišteno u tim izvorima (ehli bejt, ehlul bejt idr.).

Ako se želimo približiti Allahu i sebi priskrbiti nešto od prefinjenog ahlaka i morala, kojeg je posjedovala najodgoje-nija i najčasnija porodica, onda se neminovno trebamo posvetiti iščitavanju literature koja govori o njihovim životima. Porodica, koju je lično odgojio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zasigurno odiše najprefinjenijim i najposeb-nijim svojstvima koja ćemo apsorbovati jedino ako se pobliže upoznamo s odlikama i posebnostima Ehlu-l-bejta.

Nadam se da ova knjiga zavrjeđuje svojim sadržajem, nijetom i trudom koji je uložen u njeno pisanje da bude svrstana među djela koja čuvaju i  napajaju našu ljubav prema Poslaniku, a.s., i njegovoj  časnoj porodici – Ehlu-l-bejtu.


[1] Tirmizijin džami'sunen, Tirmizijina zbirka hadisa, sedma knjiga, Elči Ibrahim pašina medresa, Travnik 2009. Uvijek kada se u ovoj knjizi navodi Tirmizi, sve oznake (broj knjige, stranice i dr.)  se odnose na ovo izdanje

[2]O ovoj temi preneseni su hadisi i od Ebu Zerra, Ebu Seida, Zejda b. Erkama i Huzejfea b. Usejda.

[3]Ovaj hadis je hasenun-garibun, bilježi ga i Muslim u Sahihu

SADRŽAJ KNJIGE

Uvod 3

HAZRETI HASANOVI RODITELJI  9

ROĐENJE HAZRETI HASANA  27

O HAZRETI HASANOVOM IZGLEDU I MORALNIM OSOBINAMA  29

POSLANIK, A. S., O HAZRETI HASANU (i njegovu bratu hazreti Husejnu) 45

HAZRETI HASANOVE  SUPRUGE  57

HAZRETI HASANOVA DJECA  61

SMRT HAZRETI ALIJA I BIRANJE HASANA ZA HALIFU  65

Oporuka Hazreti Alije sinu Hasanu 69

DOGAĐAJI NAKON ŠEHADETA HAZRETI ALIJE 83

ANALIZA RAZLOGA MIRA S MUAVIJOM 89

ŠEHADET HAZRETI HASANA 95

KAZIVANJA IZ ŽIVOTA HAZRETI HASANA 101

IZREKE I GOVORI  HAZRETI HASANA 107

UMJESTO ZAKLJUČKA 111

PRILOG (djela na bosanskom jeziku o životu Poslanikovih, a.s., unuka sa kratkim osvrtom na njihov sadržaj 117

LITERATURA 124

O autoru  128