Umiranje

Kao sjene ptica, u behutu promiču sjećanja, od hitroće s kojom nadolaze izgleda da trepću, nakako sumorno, crnobijelim slikama povraćaju p

Read More

Ahmo Ahmet

Samo jedan trag vodio je s glavne ceste ka nanovo sagrađenoj kući u dnu njive. Stope u snijegu, kao znakovi kakvog starog pisma vodile su

Read More

Zapis na dan 09.juni 2020.g.

Dragi i vrli Mula Mustafa, zapiši u svoje ćitabe da se godine 2020-te i u junu ložilo. Da se u toku dana smjenjivala i toplina i hladnoća i sunce i ki

Read More

HUD, ZBUNJEN, NERVOZAN

Hvala Bogu, sad več poodavno, prođoh iskustvo loma ruke sa sinom. Odveo ga doktoru u hitnu. On napravio, stavio gips. Ruka poplavila uskoro pa me posl

Read More