Zapis na dan 09.juni 2020.g.

Dragi i vrli Mula Mustafa, zapiši u svoje ćitabe da se godine 2020-te i u junu ložilo. Da se u toku dana smjenjivala i toplina i hladnoća i sunce i ki

Read More

Konjičke džamije

https://www.scribd.com/doc/113702100/KONJI%C4%8CKE-D%C5%BDAMIJE Konjičke džamije Autor: Esad Bajić Recenzenti:dr. Sedad Dizdarevićmr.Nihad

Read More