Izdanja

Hazreti Husejn, radijallahu anhu

Esad Bajić

HAZRETI HUSEJN, r.a.

Konjic, 2017.

iz predgovora:

Život Husejna, radijallahu anhu, predstavlja važan dio historije našeg ummeta koji se često zbog teških vremena u kojima je živio te velikog zločina koji je nad njim i njegovima počinjen preskače i sužava u našim knjigama. Kada se i govori o hazreti Husejnu najčešće se govor svodi na zadnje dane njegovog žvota, na tragediju u kojoj je sa velikim brojem članova svoje porodice ubijen u mjestu zvanom Kerbela. Iako sam imao želju da govor o hazreti Husejnu objedinim zajedno sa govorom o njegovom bratu hazreti Hasanu, pod  okolnostima koje sam spomenuo odlučio sam da prvo priredim kazivanje o hazreti Hasanu a ovo o hazreti Husejnu ostavim za neka ljepša vremena, no, onog trenutka kada sam pod strehom Čaršjske džamije u Konjicu, učeći Fatihu našim šehidima, čije se mezarje nalazi pored džamije, došao u situaciju da objašnjavam bratu iz jedne islamske zemlje da se ja u tom činu podizanja ruku ne molim mezarima nego Bogu da spusti milost na one koji su u tim mezarima, shvatio sam da će vjerovatno proteći još dosta vremena dok se naše međusobno razumijevanje ne poveća i određene tenzije među muslimanima ne stišaju. Dok je iz islamskih zemalja nama ušlo nebrojeno mnogo naslova, nažalost, od nas njima nije otišao ni jedan. Dok se oni svim silama upiru natjerati nas da se upoznamo i sa najmanjim sitnicama njihovog poimanja vjere i tradicije nisam primjetio ni trun truda da oni shvate nas i našu osobenost.  Upravo kroz prikaz života hazreti Husejna možemo vidjeti da, iako nam je Bog jedan, Poslanik jedan, vjera jedna, kako zbog različtih shvatanja ovih postulata muslimani znaju doći u situaciju da svim silama udare jedni na druge, pri tom često zaboravljajući i na Boga i na Poslanika, a.s., i na vjeru.

Druga napomena koju želim iznijeti tiče se činjenice da ponekad tekstovi, kakav je ovaj o hazreti Husejnu, usred bavljenja samo jednom osobom mogu stvoriti krivu sliku kod čitatelja, ukoliko čitatelj pri čitanju ovakvog djela nema na umu da su i o drugim ashabima Božijeg Poslanika, a.s., napisane posebne knjige o njihovim vrlinama i vrijednostima, te da govor o vrlinama i vrijednostima hazreti Husejna, njegova oca hazreti Alija, majke hazreti Fatime i brata hazreti Hasana u ovoj knjizi, ne isključuje vrijednosti drugih. Volio bih da čitanje ove knjige podstakne čitaoce da i o vrijednos-tima drugih vrlih ashaba Božjeg Poslanika prelistaju hadiske zbirke i nadahne dušu vjerom i predanošću koja izvire iz spomena na te odabranike Božije.

Pri pisanju knjige koristio sam mnoge izvore ali sam se trudio da za one koji su prevedni na bosanski jezik ponudim izvore prema navodima iz tih izdanja kako bih čitaocu olakšao provjeru same autentičnosti onog što iznosim a i uputio ga na šire proučavanje, ukoliko to poželi…

E.Bajić