Izdanja

Spisak izdanja fondacije “Lijepa riječ”

 

Izdanja u 2020. godini

 • Esad Bajić,Hudhudi, 2020.g.

Izdanja u 2019.godini

 • Meliha Hebibović, Dedina singerica, 2019.g.
 • Emir Tucaković, Pismo za Anu, 2019.g.
 • Esad Bajić, Mevludski šapat, 2019
 • Safet Đuliman, Vatan, 2019.g.

Izdanja u 2018.godini

 • Esad Bajić, Ja sam priča ti si pjesma, Konjic 2018.g.
 • Safet Pozder, Snijeg u Damasku, Konjic 2018.g.

 

Izdanja u 2017.godini

 • Jasminka Pitić, Djeca rata, Konjic 2017.g.
 • Samra Alebić,  GDJE SMO OTIŠLI SUTRA, DJEVOJČICE, Konjic, 2017.g.
 • Sedina Perva, POSVETA, Konjic 2017.g.
 • Sabina Alić, Otrgnuto od zaborava, Konjic 2017.g.
 • Suvada Poturović, Sjećanja, Konjic 2017.g.
 • Ameldin Delalić, Ples ljubavi, Konjic 2017.g.
 • Ibro Hero, TMINA, Konjic 2017.g.
 • Irfan Jusufović, SIROTICA, Konjic 2017.g.
 • Emir Tucaković, BRAVEĆI SUD, Konjic 2017.g.
 • Ibrahim Hota, KRVAVIM STAZAMA PRENJA,Konjic 2017.g.
 • Esad Bajić, KRIŠKE USPOMENA, Konjic 2017.g.
 • Elharun Selimović, U POTRAZI ZA ISTINOM O SEBI, Konjic 2017.g.
 • Esad Bajić, HAZRETI HUSEJN, r.a., Konjic, 2017.
 • -Sadik Alić, VRIJEME OKRUGLIH MISLI, Konjic 2017.g.

Izdanja u 2016.godini

 • Aldina Medija, ŽENA SE ZOVE AZRA, Konjic 2016.g.
 • Fondacija  “Lijepa riječ” Konjic, BILTEN, br. 10, avgust 2016.g.
 • Suvada Poturović, SINE MOJ, Konjic 2016.g.
 • Meliha Hebibović, MIRIS MISVAKA U MOJOJ STOMATOLOŠKOJ PRAKSI, Konjic 2016.g.
 • Amina Čilić, GOVOR MOJE DUŠE, Konjic, 2016.g.,
 • Armir Hodžić, DŽEMILINA SEHARA, Konjic, 2016.g.,
 • Safet Pozder, OTKLJUČAJMO NAŠA SRCA – Konjic, 2016.g.,
 • Adem Garić, OTIĆI U ŠVEDSKU, Konjic, 2016.g.

Izdanja u 2015.godini

 • Esad Bajić, PUT KA ZEMZEMU, Konjic, 2015.g.,
 • Esad Bajić, SJENA JEDNOG TAIBA, III izdanje, Konjic, 2015.g.,
 • Esad Bajić, BUDNI SIN ŽIVOGA, Konjic, 2015.g.
 • BILTEN 2 FESTIVAL GLUMCA BIH, Konjic, 2015.g.
 • Bilten fondacije  “Lijepa riječ” Konjic, KONJIC-SREBRENICI (2015) – Radovi prispjeli na literarni konkurs o genocidu nad Bošnjacima u SREBRENICI
 • Džemaludin Lepara, MOJA LIRIKA, Konjic, 2015.g.
 • Irfan Jusufović, U SMIRENJU JE SPAS, Konjic, 2015.g.
 • Interni Bilten fondacije “LIJEPA RIJEČ”, BILTEN br.8. April 2015.godina
 • Esad Bajić, BRAK I PORODICA, islamski pogled, Konjic 2015.g.
 • Interni Bilten fondacije “LIJEPA RIJEČ”, BILTEN br.7., Januar 2015.godina

Izdanja u 2014.godini

 • Jasminko Šarac, STOLAČKA BOHEMIJA, Konjic, 2014.g.
 • Esad Bajić, HAZRETI HASAN, radijallahu anhu, Konjic, 2014.g.
 • Interni Bilten fondacije “LIJEPA RIJEČ”, BILTEN br.6., Oktobar 2014.godina
 • Sadik Alić, KLIKER, Konjic 2014.g.
 • Sulejman Mulić, KONJIČKI ŠAHOVSKI VEZ, Konjic, 2014.g.
 • Bilten fondacije KONJIC-SREBRENICI (2014), Radovi prispjeli na literarni konkurs: SREBRENICA, BOL, TUGA I PAMĆENJE
 • Nedžad Hadžiosmanović, RATNI DNEVNIK 1993-1995, Konjic 2014.g.
 • Mirjana Kapetanović, LJUBAVNE U PRVOM LICU JEDNINE, Konjic, 2014.g.
 • -BILTEN FONDACIJE “LIJEPA RIJEČ” BR. 4., Konjic, april 2014.g.

Izdanja u 2013.godini

 • Esad Bajić, ZNAKOVI,za razumom obdarene, Konjic, oktobar 2013.g.
 • Jasminko Šarac, IMHOTEPOV NESTANAK, Konjic 2013.g.
 • Zbornik radova pristiglih na literarni konkurs SREBRENICA OGLEDALO NAŠE BUDUĆNOSTI pod nazivom  KONJIC-SREBRENICI, Konjic 2013.g.
 • Esad Bajić, TRAGOVI MISLI, dnevnik jednog softe, Konjic 2013.
 • Esad Bajić, SLOVO O HIDŽRI, Konjic, novembar 2013.g
 • Semir Memić, MOSTOVI, Izdavač: Fondacija “Lijepa riječ” Konjic,. Konjic 2013
 • Elvedina Dina Alić, STATUS DANA, Konjic, 2013.g.
 • Safija Mulić -Herić, DAH ŽIVOTA, Konjic, 2013.g.
 • Jasminka Pitić, LJEPOTA PUSTINJE, Izdavač: Fondacija “Lijepa riječ” Konjic, 2013.g.
 • Jasminko Šarac, PROVINCIJALAC, Konjic, 2013.g.
 • Elharun Selimović, Tajne psihoterapijske vještine – pravi put da pronađete sebe, Izdavač: Fondacija “Lijepa riječ” Konjic, Konjic, 2013.g.
 • Ahmet Biber, BJELIMIĆI na vjetrometini povijesti, Konjic, 2013.g.
 • BILTEN FONDACIJE “LIJEPA RIJEČ” BR. 3, Konjic, SEPTEMBAR 2013.g.
 • BILTEN FONDACIJE “LIJEPA RIJEČ” BR. 2, Konjic 2013.g.
 • Esad Bajić, HUDHUDOVIM TRAGOM, Konjic 2013.g.
 • Esad Bajić,  BESAN, zbirka pjesama, Konjic, oktobar, 2013.g.
 • Esad Bajić,  GODOVI DANA, zbirka pjesama, Konjic, decembar 2013.g.
 • Esad Bajić, KAMENDAN,zbirka pjesama, Konjic,  2013.g.
 • Esad Bajić i Ertan Basarik, BRAČNI ŽIVOT, Konjic, 2013.g.
 • Esad Bajić, KURBAN I HADŽDŽ, Mostar-Konjic, 2013.g.
 • Esad Bajić, KOME SEDŽDU ČINIŠ BRATE (izbor iz poezije), Konjic, 2013.g.
 • Esad Bajić, SVIJETLI PUTEVI ISLAMA, Mostar-Konjic, 2013.g.
 • Esad Bajić, ĆUPRIJANJA, Konjic, 2013.g.
 • Senada Brčaninović, SVJETLO TIŠINE, Konjic, 2013.g.
 • Irfan Jusufović,  Prihvatite Bosnu za svjedoka, Konjic, 2013.g.

Izdanja u 2012. godini

 • Aziz Nuhić, SVJETLOST I VODA, Konjic, 2012.g.