Korektura svijesti

Allah objavljuje u časnom Kur'anu: “A nad vama bdiju čuvari, kod Nas cijenjeni pisari, koji znaju ono što radite”.(El-Infitar, 10-12) Svako od nas,

Read More