Tekstovi

Ljubav

Niti boli
Niti sreće
Niti snage
Ikad veće
Bez ljubavi
U ljubavi
Sa ljubavi
Kad je čovjek
Da je nije šta bi bilo
Bi li iko okom trepn'o
Bi li iko broj brojio
Bi li ikom na um palo
Da sebere jedno s jednim
Tek s ljubavlju sabiremo
I množimo
I dijelimo
Tek s ljubavlju dobijamo
I gubimo kad otmemo
Taj dar srcu od njeg samog
I tek sa njom i kad nisi
Znaš da jesi
I koji si
I kakav si
Njome ti se
Potvrđuje
Ljubav,
kad dvije se duše
jedna druge napoje,
kad podovi srca zadrhte,
ćemeri duše se zatresu,
kad dvoje se odreknu sebe
za radi njih oboje.