Tekstovi

Snaga srca

Dok ste mladi volite se
Zrelim dobom poštujte se
U starosti pazite se!
Još je bolje ko prenese
Iz mladosti do zrelosti
Iz zrelosti do starosti!
A ko smetne i prometne
Nek učini kad se sjeti
Svako doba srce ima
Da zavoli i osjeti!
I div junak svih bitaka
Što pod mačem
Život življe
Ne zadrhti pred kopljima
Nit pred oštrim vrhom sablji
Ni u goram zaleđenim
Nit na morim što se pjene
već zagrljen
Rukam žene
Do petnih se žila strese