Tekstovi

Tebe

Izmijenjao sam te kroz sva lica
i sva vremena u svim padežima
odlično si zvučala
i u jednini i u množini
ukrupno i u sitnini
Pomnožio sam te sa potrebama
sabrao sa željama
oduzeo od dugovanja
i ludovanja
Upotrijebih te za sve
a opet očuvah tvoj suverenitet
tvoju sveobuhvatnu moć
globalitet i integritet
Skidam prašinu sa tvoga sjaja
izlažem te na sunčeve niti
da budeš opet blještava, lijepa
moj Nju Jork, moj Haiti
S godinam , evo, trebaš sve više
za duge noći i nesanice
ko lijek protiv ove korone
za prazan džep protiv besparice…