Tekstovi

Zapis na dan 09.juni 2020.g.

Dragi i vrli Mula Mustafa, zapiši u svoje ćitabe da se godine 2020-te i u junu ložilo. Da se u toku dana smjenjivala i toplina i hladnoća i sunce i kiša i vjetar i tihovina. Da je nešto muklo probadalo i u glavi, i u želudcu, i u kostima. Posebno noću kad je sjever mrsio jugovinu, a jugovina mrsila vlaše spletene misli.

Ako ti dotekne volje, vremena i ćageta da i mene spomeneš – spomeni da me noćas žigalo u desnom ramenu, da sam u ušima, kao u daljini, čuo zvono s naših ovaca, jahao zekana i lomio mu brst u Lastvama ponad Prolomljene bukovine. Da mi je Neretva jaka i plahovita nanosila balvane teških uspomena i da sam do sabaha izmijenjao sva godišnja doba, prenuvši se u neznanju i o vremenu i mjestu gdje sam, a zadugo, s glavom među rukama, razabirah i ko sam.

Ovo sam prethodno rastabirio da je san, ovo zadnje se i sad tabiri u mladicama svijesti koje za vake have narastu bez pitanja i listaju ko da nisu moje, nego ko da sam ja njihov.

I napiši, makar tvrdili da to hajvančetu ništa ne znači, da sam se sjetio ovce Mile što mi je i na prazan dlan hotila dotrčat, i krave Srnave čijeg sam se roga ko malehan bojao, i ćuke Luksija što me cijelo djetinjstvo gledao onim sitnim očima praveći se da ne razumije šta mu govorim.

Zapiši i da sam po ustajanju svratio do šehidskog mezarja, čiji mi stanari jutros bjehoše bliži od svih živih na ovome svijetu. Da sam dušak, onako sjedeći, gledao u golu cjevanicu razmišljajući o ljepoti kao glatkoj koži na njoj. Da nije kože i krv i meso i kosti, sve bi se to razdvojilo, raspečilo, istruhlo i nestalo…
I razmišljao sam kako hrabar čovjek svaki dan traži da mu se oprosti. Halalulje se i s biljkom i s hajvanom i insanom, svjestan da će brzo za sve račun polagati pred Jedinim Gospodarom.

Drago moj Bašeskija, meni bi značilo da me gdje pribilježiš, po dobru, koliko-toliko, da me se ko sjeti i kad me više ne bude, kao što se i ja tebe evo sjetih, 09. juna 2020-te, dva sahata pred podne, u Konjicu, pokraj kamene ćuprije, pod strehom Junuz-čauševe džamije. Da vam se obojici Uzvišeni smiluje i džennetom vas nagradi. Amin!